Trang chủ > Về chúng tôi >Thiết bị sản xuất

Thiết bị sản xuất

Các thiết bị sản xuất chính của nhà máy bao gồm:

Trung tâm gia công CNC

Máy tiện cnc

Máy phay CNC

Máy cắt dây

Máy xén màng

Dây chuyền sản xuất phim nóng